Simulare 2017

Inscrierea in Invatamantul primar 2017

ANUNȚ

Activitati extrascolare

Prezentare

   

 I. Date de identificare:

 

Denumirea unităţii şcolare: COLEGIUL TEHNIC  ,, DIMITRIE  LEONIDA”

Director: prof. Crangan Gheorghe

Director adj: prof. Suciu Adelina

Adresa: Timişoara, judeţul Timiş, str. Dunărea Nr. 9, cod SIRUES 99178

Date de contact (tel/fax, site, e-mail): telefon/fax :0256 472315

 e-mail: leonidatm@gmail.com

            www.colegiudleonidatimisoara.ro

 

II.  Scurt istoric al Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida Timișoara

Invăţămntul feroviar are o tradiţie indelungată in Timişoara. In anul 1874 s-au infiinţat Atelierele Principale de Cale Ferată Timişoara, ca urmare a dezvoltării reţelei feroviare din Banat. Pe langă aceste ateliere au inceput sa funcţioneze cursuri de pregătire a meseriaşilor pentru intreţinerea şi repararea materialului rulant.

O şcoală propriu-zisă, numită Şcoala de Elevi Meseriaşi M.A.V. (vechiul nume al Societăţii de Cale Ferată din Austro-Ungaria), a luat fiinţă abia după 10 ani, pe langă Atelierele C.F. Timişoara.

Timp de 34 de ani (1884-1918), in conjunctura istorică a acelor timpuri, limba de predare a fost maghiara. Din august 1919, prin unirea Banatului cu patria mamă, şcoala “ avand ca  limbă de predare romana “ este inclusă in organismul C.F.R.

Perioada 1919-1951 este cea mai semnificativă, deoarece corespunde etapei de reorganizare a invăţămantului nostru profesional. Este perioada istorică in care Romania işi intinde panza de căi ferate cat mai mult in teritoriu; pentru a moderniza insă transportul era nevoie de meseriaşi care sa intreţină şi să repare materialul rulant.

Intre anii 1920-1958 se disting două şcoli in reţeaua feroviară:

Şcoala A de pe langă Atelierele CFR Timişoara, care pregătea elevii in profilul reparaţii şi montarea vagoanelor;

Şcoala T de langa Depoul de Locomotive Timişoara, cu profilul reparaţii şi intreţinerea locomotivelor.

Conducerea şcolii era asigurată de administraţia Atelierelor şi a Depoului, iar corpul profesoral era format din ingineri şi maiştri din cadrul Depoului şi al Atelierelor CFR.

In anul 1958 s-au contopit cele două şcoli (A+T) s-au contopit intr-o singură şcoală, numită Şcoala Profesională CFR Timişoara şi aflată sub o direcţiune unică, finanţată de Regionala CFR Timişoara. In 1964 şcoala funcţioneaza ca Grup Şcolar Profesional şi Tehnic Cai Ferate.

Incepand cu anul şcolar 1974-1975, Şcoala Profesională se transformă in Liceul Industrial nr 4 şi se muta intr-o clădire nouă, pe strada Dunărea, unde dispune de toate dotările moderne: 33 de săli de clasă şi cabinete, 9  laboratoare, 7 ateliere-şcoală, internat cu 200 de locuri, cantină, sală de sport, terenuri de sport acoperite cu gazon artificial.

 

Din anul 1990, unitatea noastră, a purtat denumirea de: Grup Şcolar Industrial Transporturi C.F.Timişoara, iar mai apoi a devenit Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida. In prezent pregătim elevi in profil tehnic si servicii, suntem singura scoala din partea de Vest care pregateşte elevi in specializarea material rulant.

 

Din anul 2012 colegiul nostru a fuzionat cu şcoala generală aflată in acelaşi cartier, găzduind astfel clasele Pregătitoare-XII, pe langă invăţămantul seral, frecvenţă redusă (V-VIII) şi A doua şansă? (I-IV), oferind astfel cea mai diversificată ofertă şcolară din oraş.

In ceea ce priveşte Invăţămantul primar, şi acestra are o vechime considerabilă, de peste 100 de ani, in zonă, iar clădirea care adăposteşte clasele gimnaziale a fost dată in folosinţă in anul 1976.

Dornici de cunoaştere, generaţii intregi de elevi au păşit in şcoală cu dorinţe şi speranţe de a descoperi, de a-şi implini visele şi aspiraţiile prin cunoaştere şi au reuşit.

Cadrele didactice şi-au indreptat activităţile spre performanţa calitativă, pregătind tinerii pentru a deveni cetăţeni activi, cu un comportament şi cu competenţe conform aşteptărilor individuale şi sociale.

Recunoaşterea meritelor noastre a venit şi din Europa, unde proiectele noastre europene au fost apreciate, iar participarea elevilor noştril la concursurile organizate ne-au adus mari satisfacţii, premii şi renume internaţional.

In cei peste 128 de ani de existenţă a acestei şcoli, foştii elevi au urmat toate profilurile şi treptele profesionale, de la muncitorul calificat pană la inginerul de inaltă ţinută profesională. Toţi au purtat cu cinste insemnele şcolii ceferiste din Timişoara.

III.  Spaţii şcolare şi dotări materiale :

Cursurile se desfăşoară intr-un singur schimb, in intervalul orar 8-15.

Unitatea noastră dispune de următoarele spaţii de invăţămant:

. Laboratoare: 12 laboratoare

- Fizică: 2

- Chimie 2

- Informatică 2

- Electrotehnică 2

- Măsurări electrice 1

- Material Rulant 1

- Servicii poştale 1

   

 

 B. Cabinete: 11 cabinete

- Limba şi literatura romană: 2

- Limbi moderne 2

- Matematică  2

- Biologie 1

- Istorie 1

- Socio- umane 1

- Geogrfie 1

- Religie 1

- Activități de poștă 1

      

 

C. Ateliere Şcoală pentru Instruirea Practică: 4 ateliere

- Atelier electrotehnic  2

- Atelier mecanic  1

- Atelier pentru servicii - 1

     

 

D. Săli de clasă: 21 săli clasă şi o sală de recreere pentru clasa Pregătitoare

   

     

 

   E.  Săli şi terenuri de sport

- 1 Sală de sport cu o suprafaţă de 587 mp.

- 2 Terenuri de sport multifuncţionale, acoperite cu gazon artificial in suprafaţă de 5392 mp.

- 2 Spații de joacă cu o suprafață de 973 mp

   

 

  F. Spaţii pentru activităţi extracurriculare

- Sală festivă cu 150 de locuri

- Sală multimedia

   

G. Alte spaţii

- Cabinet psihologic

- Cabinet de orientare şi consiliere vocaţională

- Cabinet de orientare privind cariera prin Tehnologia Informaţiei şi Comunicării 

    

 

H. Biblioteca şcolară conţine 17345 volume

- Sală de lectură

- Punct de Informare şi Documentare

     

 

 Resurse educaţionale umane

  Şcoala are un număr de 71 angajaţi din care 44 cadre didactice. Şcoala dispune de colectiv didactic performant, 60% din cadrele didactice au gradul didactic I.

Colectivul didactic este implicat in procesul didactic cu accent pe activitatea de performanţă şcolara.

Cadrele  didactice sunt formate continuu in ţară şi in ţări europene cu sisteme educaţionale moderne, dobandind competenţe profesionale la nivel european, in ţări ca: Danemarca, Portugalia, Germania şi Italia.